Sasda CD Vol 19 កាត់ចិត្តទៅបងអើយ

Sasda CD Vol 19 កាត់ចិត្តទៅបងអើយ

ចំណងជើង:
01. នាវាជីវិត - យូទី | Download
02. ស្មោះបណ្តោះអាសន្ន - រ៉ូស្សា | Download
03. កំពង់ធំជុំរំចិត្ត - មករា | Download
04. កាត់ចិត្តទៅបងអើយ - យូទី | Download
05. រំដួលក្រចេះ - មករា | Download
06. ស្រលាញ់បងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត - លិកាង | Download
07. ល្មមដឹងខ្លួនហើយ - យូទី | Download
08. បេះដូងអូនដុះស្លាបហើយ - រ៉ូស្សា | Download
09. ស្រក់ទឹកភ្នែកមុខរោងការអូន - មករា | Download
10. ចង់ដូរបេះដូង - លិកាង | Download


FULL ALBUM or LISTEN ONLINE