[Album] Bazoo - 2001 (2000)

Bazoo - 2001

TRACKLIST:
01-ลำตัด 2001 | Download
02-very...กรี๊ด | Download
03-สนุกกับชีวิต | Download
04-ทำไมต้องคนนี้ | Download
05-โอ๊ย...เจ็บ! | Download
06-สวยในซอย | Download
07-ใจช้ำช้ำ | Download
08-เลือกให้ดี | Download
09-พรุ่งนี้คงสายไป | Download
10-พลาดไม่ได้ | Download