[Album] Bazoo (1997)

Bazoo

TRACKLIST:
01-โธ่เอ๊ย | Download
02-รักน้องพร | Download
03-เพียงจำไว้ | Download
04-ไม่อาจเปลี่ยนใจ | Download
05-ขยับกันมั้ย | Download
06-นางแมว | Download
07-เขาจะโกรธไหม | Download
08-ใกล้ | Download
09-s.o.s. | Download
10-แอบมีเธอ | Download