[Bird][Album] Dream (1989)

[Brid][Album] Dream (1989)

TRACKLIST:
01. พรุ่งนี้ | Download
02. ความรักในอากาศ | Download
03. สัญญาต้องเป็นสัญญา | Download
04. อีกหน่อยก็ลืม | Download
05. อิสระเป็นของเรา | Download
06. ดอกไม้ในทะเลทราย | Download
07. แบกใจมาให้เธอ | Download
08. ขอบใจอีกครั้ง | Download
09. อยากรู้ | Download
10. ลูกไม้เก่า | Download


FULL ALBUM or LISTEN ONLINE