[Bird][Album] Bird 100 ร้อยเพลงรักไม่รู้จบ (1999)

[Bird][Album] Bird 100 ร้อยเพลงรักไม่รู้จบ (1999)

TRACKLIST:
01 - พรหมลิขิต | Download
02 - รักไม่รู้ดับ | Download
03 - คอย | Download
04 - ทะเลไม่เคยหลับ | Download
05 - เธอ | Download
06 - ดอกหญ้า | Download
07 - เพ้อ | Download
08 - ทาสเทวี | Download
09 - ดวงใจในฝัน | Download
10 - พี่ยังรักเธอไม่คลาย | Download
11 - มนต์รักเรียกหา | Download
12 - พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตาย | Download
13 - เหมือนคนละฟากฟ้า | Download
14 - ม่านบังตา | Download
15 - เป็นไปไม่ได้ | Download
16 - หนีรัก | Download
17 - คนเดียวในดวงใจ | Download
18 - คีรีบูนบิน | Download
19 - เธอเป็นหัวใจของฉัน | Download
20 - สักวันหนึ่ง | Download
21 - าษาใจ | Download
22 - ลมจ๋า | Download
23 - ม่มีเสียงเรียกจากหัวใจ | Download
24 - กาลเวลา | Download
25 - ผู้แพ้รัก | Download
26 - รักอย่ารู้คลาย | Download
27 - คนจะรักกัน | Download
28 - สวรรค์มืด | Download
29 - หากฉันขาดเธอ | Download
30 - ชีวิตคือละคร | Download
31 - รักข้ามขอบฟ้า | Download
32 - คิดเอาไว้ในใจ | Download
33 - ลำนำรัก | Download
34 - รักเธอเสมอ | Download
35 - ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน | Download
36 - สิ้นกลิ่นรัก | Download
37 - ถ้าหัวใจฉันมีปีก | Download
38 - ใจรัก | Download
39 - โอ้รัก | Download
40 - อย่าเห็นกันดีกว่า | Download
41 - รอยรักรอยเล็บ | Download
42 - น้ำตาแสงไต้ | Download
43 - อ้อมกอดพี่ | Download
44 - คิดถึง | Download
45 - คืนนี้พี่คอยเจ้า | Download
46 - กิ่งฟ้า | Download
47 - สไบแพร | Download
48 - หอรักหอร้าง | Download
49 - แรมพิศวาส | Download
50 - โปรดเถิดดวงใจ | Download
51 - เท่านี้ก็ตรม | Download
52 - ธาราระทม | Download
53 - ม่านประเพณี | Download
54 - หยาดน้ำฝนหยดน้ำตา | Download
55 - รักคุณเข้าแล้ว | Download
56 - ยามรัก | Download
57 - ดาวล้อมเดือน | Download
58 - เจอะคุณเข้าอีกแล้ว | Download
59 - หัวใจขายขาด | Download
60 - ฝากรักเอาไว้ในเพลง | Download
61 - ฉันเป็นของเธอ | Download
62 - หนาวเนื้อ | Download
63 - หนึ่งมิตรมิดชิดใกล้ | Download
64 - ความรักเพรียกหา | Download
65 - คอยน้อง | Download
66 - ความรักไม่รู้จบ | Download
67 - ไหนว่าจะจำ | Download
68 - จงรัก | Download
69 - ชั่วฟ้าดินสลาย | Download
70 - มารักกันใหม่ | Download
71 - แม่เนื้ออุ่น | Download
72 - คำคน | Download
73 - อาลัยรัก | Download
74 - ขอใจให้พี่ | Download
75 - ม่านไทรย้อย | Download
76 - อยู่เพื่อคอยเธอ | Download
77 - เพียงคำเดียว | Download
78 - ที่รัก | Download
79 - หวงรัก | Download
80 - ไกลชู้ | Download
81 - รอ | Download
82 - ไกลบ้าน | Download
83 - จากน้อง | Download
84 - เสียงสะอื้นจากสายลม | Download
85 - วิญญาณในภาพถ่าย | Download
86 - ในโลกแห่งความฝัน | Download
87 - ฝากหัวใจ | Download
88 - บาดหัวใจ | Download
89 - หนาว | Download
90 - โลกนี้คือละคร | Download
91 - เรือนแพ | Download
92 - ดอกไม้เมืองกรุง | Download
93 - พราดเบ็ด | Download
94 - ในอ้อมกอดพี่ | Download
95 - คู่ทาษ | Download
96 - อโศกรักสลักใจ | Download
97 - ยามชัง | Download
98 - ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก | Download
99 - บางปะกง | Download
100. พรานทะเล | Download


FULL ALBUM or LISTEN ONLINE