[Bird][Album] พริกขี้หนู (1990)

ปี 2534 อัลบั้ม พริกขี้หนู
TRACKLIST:
01. พริกขี้หนู | Download
02. อย่าตอรองหัวใจ | Download
03. คนป่า | Download
04. ขออุ้มหน่อย | Download
05. ชูมือ ชูใจ | Download
06. หัวใจดวงน้อย | Download
07. บอลลูน | Download
08. ไม่อาจหยั่งรู้ | Download
09. ครั้งเดียวคงไม่พอ | Download
10. ฝากไว้ | Download
11. ผู้ชายใจน้อย | Download


FULL ALBUM or LISTEN ONLINE