Trocheak Kam CD Vol 07

Trocheak Kam CD Vol 07

TRACKLIST:
1. ទឹកភ្នេកនារីការ៉ាអូខេ - សោម សិតា / DOWNLOAD
2. ស្មោះមានដល់ថ្ងៃស្លាប់ - ឥន្ទ និម្មិត / DOWNLOAD
3. លួងអូនយំ យំខ្លួនឯង - មង្គល និស្ស័យ / DOWNLOAD
4. ចាំបងចេញពីសុបិន្ត - មន្ត សិលាមុន្នី / DOWNLOAD
5. ក្បត់ដូចរន្ទះ - រ៉ាវី / DOWNLOAD
7. មនុស្សកំដរក្លាយជាមនុស្សខ្វះមិនបាន - ឥន្ទ និម្មិត / DOWNLOAD
7. ធ្លាប់យល់អារម្មណ៍ស្រីម្នាក់នេះអត់ - សោម សិតា / DOWNLOAD
8. មិន​ព្រមធ្វើមិត្តព្រោះចិត្តចង់ធ្វើសង្សារ - មង្គល និស្ស័យ / DOWNLOAD
9. រៀនស្មោះទៅទាន់គេមិនស្គាល់ប្រវត្តិអូន - រ៉ាវី / DOWNLOAD
10. ប្រុសក្បត់គឺឈ្មោះពិតបង - មន្ត សិលាមុន្នី / DOWNLOAD

FULL ALBUM or LISTEN ONLINE