CTN COMEDY - Ket Oy Chbas Mun Neng Chak Chenh (Sat/7/Dec/2013)

CTN COMEDY REATREY KAMSAN
Jol Ket Oy Chbas Mun Neng Chak Chenh Ter Chom Nenh Reu Khat
Saturday 7 December 2013