M VCD VOL 38 | Oun Kert Mok Somrab Tae Smos Bong

http://www.mediafire.com/?bjii4ya57gps6vi
M VCD VOL 38

TRACKLIST
01. Oun kert mok somrab tae smos bong - Solika | Get It Now
02. Chhob srolanh bong tov na oun somlanh - Kuma | Get It Now
03. Het avey - Nico | Get It Now
04. Het avey chol chet tver oy oun kheong neng saob bong - Takma | Get It Now
05. Khoch chit terb pheok sra - Takma | Get It Now
06. Pel na oun yol pi arom bong - Vanna Piseth | Get It Now
07. Songsa ot chit - Anita | Get It Now
08. Het tae srolanh - Takma | Get It Now
09. Bek knea teang bongkhom arom nov srolanh - Kuma | Get It Now
10. Kom khlach oun chheu chab - Thaina | Get It Now