RHM VCD VOL 184 | My Secret

RHM VCD VOL. 184 | My Secret

Artist : Pich Sophea, Chhon Sovannareach, Yuk Thitrotha
Album : My Secret (RHM VCD VOL 184)
Realease : 24.01.2013


TRACKLIST
01. Stay (Sophea)
02. My Secret (Sovannareach)
03. My Baby (Sophea)
04. Plov Sne Banh Jras Teis (Rotha)
05. Sannha Khan (Sovannareach)
06. Sneha Keu Ah Tma Niyum (Reach Ft. Rotha)
07. Songsa Kron Tae Jea Neak Dor Tei (Sophea)
08. Mnus Del Ke Mel Romlorng (Sovannareach)
09. Nisit Srey (Rotha)
10. Vung Veng Songsa (Sophea)