Sok Pisey MP3 Collection CD 02

Sok Pisey MP3 Collection CD 02
Sok Pisey MP3 Collection CD 02


Tracklist
16. Bom Plech Bong Min Ban Tae Trov Bom Plech | Download
17. Oun Neak Kbort Tae Oun Chea Neak Cher Chab | Download
18. Kom Chak Choul Oun | Download
19. Kmean Bong Kor Oun Arch Ros Ban | Download
20. Khmean Lek Mouy Somrab Monus Pi Neak | Download
21. Bit Pnek Dok Chit | Download
22. Ter Monus Pit Chea Laoung Nas Men Te | Download
23. Oun Mean Arom Tha Khus Tngoun Nas Del Chres Rers Bong | Download
24. Chong Oy Bong Nek Oun Chea Monus Ti Mouy Pel Bong Cher Chab | Download
26. Monus Ti3 | Download
27. Kro Leas Pnek Kor Deng Tha Bong Kbort | Download
28. Neak Na Min CHer Songsa Som Berk | Download
29. Berk Bong Derm3 Therae Ke | Download
30. Orng Vor Mek Oy Chouy Khart Bong | Download

Download | Click here to listen